Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 listopada 2019 r. Thunderbolt Spółka Akcyjna

 

Zarząd spółki Thunderbolt S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 listopada 2019 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

Załączniki:

THN Ogłoszenie NWZ – 2019-11-27.pdf

THN projekty uchwał na NWZ – 2019-11-27.pdf

THN Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ – 2019-11-27.pdf

THN Proponowane zmiany Stautu Spółki NWZ – 2019-11-27.pdf

THN Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ – 2019-11-27.pdf

THN Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ – 2019-11-27.pdf

THN Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ – 2019-11-27.pdf