ComPress S.A. powstała w 1990 roku jako jedna z pierwszych agencji public relations w kraju. W maju 2008 roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas ZWZA Spółki w czerwcu 2019 r. Akcjonariusze podjęli Uchwałę o zmianie nazwy Spółki na Thunderbolt S.A.