Uruchomienie nowej strony internetowej

W związku z planowaną zmianą nazwy Spółki na Thunderbolt S.A. uruchomiona została nowa strona korporacyjna dostępna pod adresem – www.thunderbolt.com.pl Adres mailowy do kontaktu z Biurem Zarządu – biuro@thunderbolt.com.pl Adres …